Wellpappcontainrar

Vi tillverkar containrar och större lådor av olika wellpappsorter.