Individuella produktlösningar
Individuella produktlösningar
Vi utgår alltid från er produkt för att skapa en så effektiv lösning som möjligt - både vad gäller skydd under transporten och priset. Teknologin som används därvid är mindre viktigt, det viktigaste är att lösningen fungerar.
Idag är det möjligt att erbjuda betydligt mera avancerade lösningar än tidigare, och dessutom till ett mycket lägre pris. Utfyllnaderna kan profileras, svetsas och fräsas - som garanterar låga bearbetningskostnader.