Stepisol

Ljuddämpande underlag som uppfyller kraven för ljudisolering
Lyhördhet och störande ljud har blivit en del av vardagen för många människor. Nu finns det inte längre något skäl att acceptera dessa störande ljud. Tack vare rätt underlag kan trägolvet och betongplattan bli helt ljudisolerad.
Stepisol är ett patenterat isoleringsmaterial med unikt ljuddämpande egenskaper, tillverkat av returmaterial. Idag används materialet såväl vid nyproduktion av bostäder och kontor, fläkt- och maskinrum, och sporthallar som vid ombyggnad av lägenheter och vindar